Thursday, June 4, 2020

රාත්‍රියේදී අැඳ කඩන් වැටීම 😁😱😁😱🤷🤷
රාත්‍රියේදී අැඳ කඩන් වැටුනාට පසු සැමියා සහ බිරිඳ  අතර ඇති

බිරිඳ :-

නුරා ගී පුර සඳ
මුකුළු කරමින් බලයි දොරකඩ
අනේ මගෙ හිමිසඳ
අදත් ඇවිදින් කඩනවද ඇඳ..??

සැමියා :-

තුරුලට සළුපිලි එහෙ මෙහෙට               ඇද
නිදහස් කලා හැඟුමන් හැම රැහැන්       බිඳ
දෙවරක් ඉහල ගොස් සිපගත් විටදී         බඳ
මල හත්තිලව්වේ කැඩුනා දිරපු                ඇඳ

බිරිඳ :-

සිහියක් පතක් නෑ මදනයා වගේ              ඉඳ
ඊයේ ඉඳන් ඇවිලෙන තුනටියත්               බිඳ
අල්ලල කස්තිරම් වෙස්තට්ටුවක්             බැඳ
ඇයි හත්තිලවුවේ කැඩුවේ දිරපු               ඇඳ

සැමියා :-

කෙට්ටු වෙන්න බොනවයි කිව්වාට          කැඳ
තම්බ තම්බ කෑවෙම බිත්තරේ                 මද
ඔය බර කොහොම උහුලන්නද දිරපු        ඇඳ
ඇඳට වඩා ඒකයි බන් පැදුර                       හොඳ

බිරිඳ :-

මට්ටු කරන්නට වාහේ උඹව                     අද
කොස්ස ගන්නෙ ආවාද මට කරල            ඇද
හෙට්ටු කරල අරගත්තේ මගේ                 ඇඳ
මෙට්ටෙ වගේ කොහොමද බං පැදුර        හොඳ

සැමියා :-

පොළවෙන් දැනෙන සිසිලස නිදහසේ       විඳ
ආදර හැඟුම් විඳ ගනිමින් බිඳින්               බිඳ
පර්වතයක් උනත් පැදුරක බදා                   හිඳ
යහතින් නැගිටලා ආ හැකි නිසයි             හොඳ

බිරිඳ :-

දෙන්නම් කියා අලි කොටි කැන්දන්          ආවේ
කැඳවත් නැතුව ඇල්වතුරයි මං               බීවේ
ආවා දොඩවන්න පොළොවේ සුව              තාවේ
මිනිහෝ උඹයි මගෙ ජීවිතයම                 කෑවේ

සැමියා :-

තව මොකකටද දෙන්නගෙ මේ ගැන        වාද
ගෙයි ගිණි පිටට දීලා හරියන                     වාද
මොක කැඩුනත් මැණිකෙ උඹ මගෙමයි   නේද
අළුත්ම ඇඳක පෙර ලෙස සැනසෙමු          හාද

බිරිඳ :-

ඔය බොරු චාටු දහ අවුරුද්දක්              ඇහුවා
එලියට ගිනි නොදී ඒ ගිනි යට                ගැහුවා
මේ පාරනම් මිනිහෝ කිවුවොත්            කිවුවා
ඇඳ හදනකල් හිටු එලියේ දොර             වැහුවා

සැමියා :-

වහගෙන ඉඳින් මටනම් නෑ කිසි              කාරී
ඕනෑ නෑ තවත් මට මේ වධ                       භාරී
නෙරියෙන් යටින් අඳිනා ලස්සන               සාරී
අල්ලපු ගෙදර සුමනත් හරි හැඩ              කාරී

බිරිඳ :-

උඹ වගෙ නරි හමෙක් නැතුවට බං       මෙමට
යතහැකි තව දීග හතකුත් යස              රඟට
එනකොට අරන් ආවේ නෑ මං                මෙහෙට
දරු හත් දෙනත් අරගෙන පලයං           එහෙට

සැමියා:-

හිතන් ඉන්නෙ නම් ගන්නට දීග              හතක්
හෙන්ඩුව නැතිව වේවිද බන් මෙල්ල     ඇතෙක්
කට කයිවාරු ගැහුවට මේ වාහෙ       කොතෙක්
මේකට කර ගහන්නට නෑ වෙනත්         එකෙක්

බිරිඳ :-

මේ වගෙ අයද මා ගෙන යන්නට           ආවේ
පෙර කරුමයක් පලදීමකි සිදු                 වූවේ
අම්මල ඒ දවස් වල ඔය ටික                  කීවේ
ඒවා අහන්නැතුවයි මේ වහ                   කෑවේ

සැමියා :-

නයයි මුගටියයි වාගේ නොවී                   අපී
එක වහලයක් යට ඉමු තව මොටද         කිපී
එක එක කතා කිව්වට ඔය අවට              හිපී
මට උඹ තරම් මැණිකක් තව කොහෙද    පපී

බිරිඳ :-

කැඩෙනා තුරු බලාගෙන හිටියට             දීගේ
ඇස්වල කටු ඇනෙයි දැන් කාගෙත්          කාගේ
ඔබ මිස වෙන කවුද පණ රන්කඳ            මාගේ
ඇහුනද මෙයා අපි ඉමු රන් රස                  වාගේ

✍️✍️✍️✍️✍️✍️නිම්සා✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️